fbpx

Về Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ (IBAS)

Hệ thống giáo dục tư của Thụy Sĩ nổi tiếng về chất lượng, đẳng cấp và đắt đỏ nhưng điều quan trọng nhất trường đó phải được công nhận và kiểm định
Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ - IBAS
IBAS được liệt kê chính thức trên hệ thống Swiss Private School Register, kiểm định EduQua Thụy Sĩ, ACBSP (C)

0

sinh viên
nhập học mỗi năm

0

sinh viên
tốt nghiệp

0

học bổng cho
sinh viên Châu Á

0

campus
trên thế giới

Khác biệt

Nền giáo dục xuất sắc

IBAS là học viện Đại học và sau đại học Thụy Sĩ, một nền giáo dục nổi tiếng chất lượng và đẳng cấp.

Hỗ trợ Tiếng Anh

Học viên chưa có tiếng Anh được kiểm tra đầu vào để công nhận năng lực tiếng Anh hoặc tham gia lớp bổ sung.

Kiểm định và Công nhận

Kiểm định toàn diện bởi chính phủ Thụy Sĩ (SPSR), kiểm định EduQua Thụy Sĩ, Kiểm định số 1 thế giới về QTKD ACBSP (C).

Học bổng và Hỗ trợ Tài chính

Học bổng Châu Á lên đến 80%, học phí chia thành nhiều đợt và được hỗ trợ vay khuyến học với 0% lãi suất

Học với lớp tại Thụy Sĩ

Học viên học chung với bạn học offline tại Thụy Sĩ thông qua hệ thống live class kết hợp với hỗ trợ kiến thức và tiếng Anh.

Hỗ trợ Học thuật

Được hướng dẫn phát triển bài tập giữa kỳ, cuối kỳ và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp với trợ giảng Việt Nam

Campus Châu Á

Về Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ (IBAS)

International Business Academy of Switzerland (IBAS) được hình thành bởi Zurich Canton Thụy Sĩ. IBAS được đăng ký và công nhận bởi hệ thống đào tạo tư thục Thụy Sĩ (Swiss Federation of Private Schools – SFPS), kiểm định EduQua Thụy Sĩ, kiểm định ACBSP candicacy và kiểm định cho mô hình đào tạo phi truyền thống ISO 29990.

Tại Thụy Sĩ, hệ thống trường công được công nhận bởi Liên Bang Thụy Sĩ (Federation) và hệ thống giáo dục tư thục để được chính thức tại Thụy Sĩ phải được đăng ký với hệ thống Swiss Private School Register. IBAS được đăng ký chính thức trên hệ thống Swiss Private School Register.

Hệ thống học viện, đại học hoặc trường tư nếu không được đăng ký chính thức trên Swiss Private School Register sẽ không đảm bảo chất lượng cũng như tính công nhận tại Thụy Sĩ

Kiểm định và Công nhận

zurich canton

Zurich Canton, Thụy Sĩ

Cấp Liên Bang
kd 1

Kiểm định ACBSP (C)

Kiểm định cấp độ C (Candidancy) từ tổ chức kiểm định QTKD số 1 thế giới ACBSP
eduqua

Công nhận EduQua Thụy Sĩ

Swiss quality label for further education institutions
kd 3

Kiểm định hệ thống đào tạo phi truyền thống ISO29990

Academic and Training Programs in the field Higher Education

Các chương trình kiểm định và công nhận của IBAS