fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ – International Business Academy of Switzerland (IBAS) hoạt động theo giấy phép đào tạo của Canton Zurich Thụy Sĩ, kiểm định quốc gia Thụy Sĩ EduQua, kiểm định hệ thống đào tạo đại học và sau đại học Procert ISO29990, kiểm định cấp độ C của tổ chức kiểm định số 1 thế giới về quản trị kinh doanh ACBSP.

Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình anti-diploma mills và quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo Legal Notice hoặc liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học độc quyền của IBAS để có thêm thông tin.

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, đối tác độc quyền của IBAS là Viện MBA và chính IBAS, chúng tôi xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ (IBAS) được kiểm định bởi EduQua Thụy Sĩ, Procert ISO29990 và kiểm định cao cấp nhất thế giới về quản trị kinh doanh ACBSP (C).

Đặc điểm pháp lý của IBAS

Hoạt động theo
giấy phép đào tạo đại học

IBAS là trường được đăng ký và công nhận bởi Zurich Canton Switzerland và kiểm định bởi hệ thống kiểm định quốc gia Thụy Sĩ EduQua.

Đối tác của IBAS không đào tạo

Viện MBA là đối tác khoa học độc quyền của IBAS không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Học viên học trực tiếp với IBAS

Chương trình kiểm định và công nhận

Kiểm định toàn diện và công nhận bởi Canton Zurich, EduQua Thụy Sĩ, Procert ISO29990, ACBSP (C)

Không cam kết
khi không có thẩm quyền

IBAS, Viện MBA không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của IBAS bao gồm cả thành công trong sự nghiệp của học viên.

Mô hình đào tạo Hybrid

Học viên học cùng lớp học đang diễn ra tại Thụy Sĩ và tham gia các workshop bổ trợ kiến thức tại địa phương

Học viên chính thức
của IBAS

Học viên là học viên chính thức của IBAS, hưởng quyền lợi của học viên IBAS và Bằng được cấp chính thức bởi IBAS.

IBAS không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Thụy Sĩ của Zurich Canton, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của kiểm định ACBSP (C), EduQua, Procert ISO29990, IBAS không cam kết những nội dung dưới đây:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi IBAS và các quy định của các tổ chức kiểm định.
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của IBAS
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

IBAS Cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Kiểm định và công nhận của IBAS