fbpx

Swiss Private School Register (SPSR), hệ thống giúp nhận biết đâu là trường uy tín

Xin chào anh chị và các bạn,

Hệ thống giáo dục Thụy Sĩ nổi tiếng là chất lượng, cao cấp và đắt đỏ. Các cơ sở giáo dục Thụy Sĩ luôn dẫn đầu thế giới về các ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng, Quản trị du lịch lữ hành, Quản trị Kinh doanh và Quản trị tài chính. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ cũng phức tạp với các hệ thống kiểm định và công nhận khác nhau, đặc biệt với các học viện/ đại học/ trường tư thục, nếu không có hệ thống quản lý tập trung, sẽ rất dễ gặp phải các học viện/đại học/ trường không uy tín ngay tại Thụy Sĩ.

Trước tình hình các hệ thống giáo dục tư thục của Thụy Sĩ phát triển, nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người học, đảm bảo tính kiểm định và công nhận tại Thụy Sĩ, SPSR (Swiss Private School Register) đã ra đời.

SPSR là tổ chức được hình thành cấp Liên Bang và Liên ngành, bao gồm Swiss Federation of Private Schools SFPS (Berne), Hotelleriesuisse (Berne và Foundation for the Advancement of the Rudolf Steiner School (Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik) tại Thụy Sĩ (Schaffhausen) phối hợp với các hiệp hội ngành nghề quan trọng và uy tín nhất của Thụy Sĩ.

Xác nhận của SPSR cho IBAS với các chương trình từ Cử nhân đến Tiến sĩ

Mục tiêu ra đời của SPSR nhằm đảm bảo và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao của giáo dục Thụy Sĩ, đảm bảo tính minh bạch, thể hiện sự uy tín, đảm bảo tính kiểm định và công nhận của các cơ sở giáo dục tư thục cũng như bảo vệ uy tín của giáo dục Thụy Sĩ trước bối cảnh các cơ sở giáo dục thiếu uy tín xuất hiện tràn lan.

Hệ thống SPSR là một đơn vị của chính phủ, quản lý bởi Federal Department of Home Affairs (FDHA).

Học viện Kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ vinh dự được đăng ký chính thức vào SPSR. Việc được công nhận trên hệ thống SPSR giúp các chương trình, hoạt động của IBAS đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của Thụy Sĩ bên cạnh kiểm định hàng đầu khác như EduQua, ACBSP, Procer ISO29990.

Để tìm hiểu thêm về SPSR, vui lòng liên hệ Federal Department of Home Affairs (FDHA) của Thụy Sĩ:

Eidgenössische Stiftungsaufsicht
Generalsekretariat GS-EDI
Inselgasse 1
CH-3003 Bern
Tel. +41 31 322 78 20 / +41 31 322 80 25
Fax +41 31 322 80 32
stiftungsaufsicht(at)gs-edi.admin.ch
www.stiftungsaufsicht.ch

Leave a Reply

Liên hệ IBAS Thụy Sĩ

Vui lòng liên hệ IBAS Thụy Sĩ để nhận thông tin về học bổng và hỗ trợ phí.

Các chương trình của Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ - IBAS