fbpx

Lên lớp cùng sinh viên Thụy Sĩ tại Việt Nam

Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình đào tạo Hybrid Live kết hợp giữa học chung với lớp đang diễn ra tại Thụy sĩ (thông qua hệ thống trực tuyến) và các Boss Camp (workshop thực hành) tại địa phương.

Mô hình giúp học viên trải nghiệm quá trình học tập như sinh viên toàn thời gian tại Thụy Sĩ, tiết kiệm thời gian đến lớp nhưng vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức khổng lồ từ Học viện được kiểm định và công nhận.

Đặc điểm của mô hình Hybrid của IBAS

  • Học cùng sinh viên và lớp học đang diễn ra tại Thụy Sĩ thông qua hệ thống trực tuyến (Broadcast Live)
  • Tham gia các lớp BossCamp với 100% giảng viên của IBAS tại địa phương.
  • Trình bày cá nhân hoặc nhóm và làm bài tại địa phương, nộp về cho IBAS Thụy Sĩ.
Học cùng sinh viên Thụy Sĩ

Học cùng lớp đang diễn ra tại Thụy Sĩ thông qua hệ thống trực tuyến.

Boss Camp tại địa phương

Tham gia BossCamp (Workshop thực hành) tại địa phương với sự tham gia của 100% giảng viên nước ngoài.

Làm bài tại Việt Nam

Sinh viên nghiên cứu tài liệu và làm bài tập, thảo luận nhóm tại Việt Nam, nộp bài cho IBAS Thụy Sĩ.

Làm luận án tại Việt Nam

Sinh viên được hỗ trợ nghiên cứu tại Việt Nam, nộp bài trực tiếp cho IBAS Thụy Sĩ.

Networking cùng sinh viên toàn cầu

Học viên được tham gia mạng lưới sinh viên IBAS toàn cầu, mở rộng mối quan hệ và tham gia các hoạt động networking.

Nhận bằng tại Thụy Sĩ hoặc Châu Á

Sau khi tốt nghiệp có thể nhận bằng tại Thụy Sĩ hoặc tại Châu Á với sự hỗ trợ tổ chức của đối tác khoa học.

Liên hệ IBAS Thụy Sĩ

Học viên Việt Nam được hỗ trợ tối thiểu 70% học phí so với học phí gốc tại Thụy Sĩ

Swiss Federation of Private Schools SFPS là tiêu chuẩn vàng cho các trường tư thục Thụy Sĩ. Không nằm trong danh sách này, các trường tư thục không được công nhận.

Công nhận bởi Swiss Federation of Private Schools SFPS
Thụy Sĩ, Cấp Liên Bang và Chính phủ

Học chung với sinh viên tại Thụy Sĩ qua Broadcast cà Workshop thực hành tại địa phương