fbpx

IBAS tái kiểm định thành công với EduQua

Xin chào anh chị và các bạn

Kiểm định chất lượng là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đạt chất lượng, đảm bảo tính công nhận tại thị trường lao động, giúp việc công nhận bằng cấp lẫn nhau giữa các hệ thống giáo dục được thuận lợi.

Tại Thụy Sĩ, hệ thống kiểm định EduQua là hệ thống kiểm định quan trọng cho các Viện/Trường Đại học và là tiêu chuẩn gần như bắt buộc cho một chương trình đào tạo từ Thụy Sĩ.

Tuần vừa qua, Học viện kinh doanh quốc tế Thụy Sĩ (IBAS Swiss) đã tái kiểm định thành công EduQua và thời gian được kiểm định kéo dài đến năm 2023.

Giấy xác nhận kiểm định EduQua:

Xác nhận của EduQua về IBAS trên cổng thông tin chính phủ Thụy Sĩ:

Bên cạnh kiểm định EduQua, IBAS Swiss còn được công nhận bởi hệ thống SPSR của Thụy Sĩ, kiểm định ACBSP (C) và kiểm định Procert 29990 cho hệ thống đào tạo phi truyền thống.

Nguồn: IBAS Swiss

Tài liệu tham khảo: EduQua là gì và vì sao nó quan trọng với giáo dục Thụy Sĩ TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Liên hệ IBAS Thụy Sĩ

Vui lòng liên hệ IBAS Thụy Sĩ để nhận thông tin về học bổng và hỗ trợ phí.

Các chương trình của Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ - IBAS