fbpx

Hệ thống giáo dục MGW

Học viện Kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ (International Business Academy of Switzerland) – IBAS là thành viên thuộc hệ thống giáo dục MGW, gồm 5 đại học thành viên bao gồm the International Business School of Scandinavia (Đan Mạch), the Swiss School of Business and Technology (Thụy Sĩ), Western State University (Hoa Kỳ), American Tech and Management University (Hoa Kỳ) và Học viện kinh doanh quốc tế của Thụy Sĩ (IBAS).

 • Đan Mạch

  International Business School of Scandinavia

  Thành viên MGW từ 1999

 • Thụy Sĩ

  International Business Academy of Switzerland (IBAS)

  Thành viên của MGW từ 1999

 • Thụy Sĩ

  Swiss School of Business and Technology

  SSBT là thành viên của MGW từ 1999

 • Hoa Kỳ

  American Tech and Management University (ATMU)

  ATMU là thành viên của MGW từ 2015

 • Hoa Kỳ

  Western State University (WSU)

  WSU là thành viên của MWG từ 2017

Liên hệ IBAS Thụy Sĩ

Học viên Việt Nam được hỗ trợ tối thiểu 70% học phí so với học phí gốc tại Thụy Sĩ

Swiss Federation of Private Schools SFPS là tiêu chuẩn vàng cho các trường tư thục Thụy Sĩ. Không nằm trong danh sách này, các trường tư thục không được công nhận.

Công nhận bởi Swiss Federation of Private Schools SFPS
Thụy Sĩ, Cấp Liên Bang và Chính phủ

Các chương trình kiểm định và công nhận