fbpx

Thụy Sĩ có nền giáo dục chất lượng, đẳng cấp và đắt đỏ

Thụy Sĩ nổi tiếng là quốc gia đắt đỏ và chất lượng và giáo dục Thụy Sĩ cũng kế thừa sự nổi tiếng này. Hiện Thụy Sĩ được xem là quốc gia hàng đầu thế giới trong đào tạo khách sạn nhà hàng, tài chính ngân hàng và quản lý, đổi mới sáng tạo.

Giáo dục tại Thụy Sĩ dẫn dắt bởi hệ thống trường công, được công nhận cấp Liên Bang (Federation) và hệ thống trường tư, thường được công nhận bởi cấp Bang (Canton). Cả 2 hệ thống giáo dục này hỗ trợ cho nhau và biến Thụy Sĩ trở thành một quốc gia có hệ thống giáo dục bậc cao hàng đầu thế giới.

Để kiểm soát chất lượng, các trường Thụy Sĩ thường tiến hành kiểm định với các tổ chức kiểm định quy tín và đăng ký vào các hệ thống công nhận quốc gia. Hệ thống trường công và được công nhận cấp Liên bang sẽ đăng ký và có tên TẠI ĐÂY. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục tư, luôn giữ vị trí hàng đầu thế giới, sẽ đăng ký và có tên TẠI ĐÂY.

Ngoại trừ các cơ sở giáo dục liên quốc gia (có trụ sở ở nhiều nước trong đó có Thụy Sĩ), các cơ sở giáo dục tại Thụy Sĩ nếu không có tên trong 2 hệ thống trên thường không đảm bảo chất lượng và không được công nhận ngay tại Thụy Sĩ.

Một số nét chính về giáo dục Thụy Sĩ:

  • Giáo dục Thụy Sĩ đứng thứ 3 thế giới về chất lượng đào tạo nguôn nhân lực (Index 2016).
  • Giáo dục Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới và hiếm có học bổng
  • Thụy Sĩ có hệ thống đại học Công lập và Tư thục với hệ thống Tư thục được xem là dẫn dắt và luôn được đánh giá hàng đầu thế giới.

Thụy Sĩ đứng số 1 thế giới về giáo dục định hướng nghề nghiệp

Chi phí cho giáo dục của Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới

Thụy Sĩ có chương trình đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tương lai số 2 thế giới

Học phí của Thụy Sĩ đắt nhất thế giới

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính tham khảo và việc xếp hạng có thể thay đổi theo thời gian.

Liên hệ IBAS Thụy Sĩ

Học viên Việt Nam được hỗ trợ tối thiểu 70% học phí so với học phí gốc tại Thụy Sĩ

Swiss Federation of Private Schools SFPS là tiêu chuẩn vàng cho các trường tư thục Thụy Sĩ. Không nằm trong danh sách này, các trường tư thục không được công nhận.

Công nhận bởi Swiss Federation of Private Schools SFPS
Thụy Sĩ, Cấp Liên Bang và Chính phủ

Các chương trình kiểm định và công nhận