fbpx

Công nhận bởi Liên Bang Thụy Sĩ, kiểm định và công nhận EduQua, ACBSP

Swiss Made Education

IBAS được đăng ký và công nhận bởi Swiss Federation of Private Schools SFPS. Tiêu chuẩn bắt buộc cho một trường Thụy Sĩ.

Xem thêm
Kiểm định & Công nhận

IBAS là trường công nhận toàn diện bởi chính phủ Thụy Sĩ, sở hữu kiểm định chất lượng Thụy Sĩ EduQua và ứng viên kiểm định cao nhất thế giới ACBSP

Xem thêm
Hệ thống hỗ trợ hàng đầu

Hệ thống hỗ trợ được triển khai bởi Viện MBA với hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ học thuật và hướng dẫn nghiên cứu

Xem thêm

Khác biệt

Nền giáo dục
Xuất sắc

IBAS là trường thừa hưởng hệ thống giáo dục xuất sắc từ Thụy Sĩ được công nhận bởi Swiss Federation of Private Schools SFPS

Kiểm định và
Công nhận

Kiểm định toàn diện và công nhận bởi chính phủ Thụy Sĩ, EduQua Thụy Sĩ và ứng viên tổ chức kiểm định uy tín nhất thế giới ACBSP

Học online với lớp diễn ra tại Thụy Sĩ

Học viên Việt Nam sẽ được tham dự lớp học thời gian thực (Live) chung với các học viên đang học tại Thụy Sĩ của IBAS

Hỗ trợ
Tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh trước, trong và sau khi tham gia học tập giúp vượt qua các rào cản về tiếng Anh

Học bổng và
Hỗ trợ Tài chính

Học bổng 90% duy nhất cho học viên Việt Nam, học phí chia thành nhiều đợt giúp tạo mọi điều kiện tham gia chương trình từ Thụy Sĩ

Vay khuyến học 0% lãi suất

Học viên được hỗ trợ vay khuyến học với 0% lãi suất. Toàn bộ lãi suất được hỗ trợ bởi Viện MBA, đối tác độc quyền của IBAS

Swiss Made Education,
with Accredited & Recognition

0

sinh viên mỗi năm

0

Quốc gia công nhận

0

Học bổng và trợ phí

0

Campus trên thế giới

Kiểm định và công nhậnSwiss Federation of Private Schools SFPS | EduQua Thụy Sĩ | ACBSP Candidancy

Lên lớp cùng với học viên tại Thụy Sĩ qua Broadcast kết hợp học các Boss Camp (Workshop thực hành) tại địa phương

Tin tức

International Business Academy of Switzerland

Niên học 2019-2020, học bổng cho chương trình MBA các chuyên ngành và DBA các chuyên ngành lên đến 90%.

Swiss Private School RegisterIBAS được đăng ký chính thức với SPSR nhằm đảm bảo là trường được công nhận tại Thụy Sĩ